Mitä kiipeily on?

Kiipeily sopii kaikille! Kiipeily kehittää kehon koordinaatiota, voimaa, tasapainoa ja aktiivista liikkuvuutta. Lisäksi kiipeily kehittää henkisiä ominaisuuksia: ongelmanratkaisutaitoa, sinnikkyyttä ja mielenhallintaa.

Boulderointi

Boulderointi on kiipeilyä matalilla seinillä, kallioilla ja kivillä. Boulderoidessa käytetään patjaa putoamisesta johtuvien loukkaantumisten ehkäisemiseksi. Ulkona kiivetessä patjana käytetään selässä kuljetettavaa siirrettävää patjaa, pädiä, joka asetetaan reitin alle. Ulkona boulderoidessa kanssakiipeilijät toimivat spottaajina ja pyrkivät varmistamaan, että kiipeilijä pudotessaan osuu patjalle. Boulderointiin et tarvitse muuta kuin kiipeilykengät!

 

Köysikiipeily

Köysikiipeilyssä nimensä mukaisesti kiipeilijä on kiinnitettynä köyteen, jonka varaan kiipeilijä tipahtaessaan tippuu. Köysikiipeilyn valtavirtaa edustaa vapaakiipeily, jossa köysi toimii ainoastaan kiipeilijän turvavälineenä ja seinällä tai kalliolla eteneminen tapahtuu ainoastaan ottamalla kiinni otteista tai kallion muodoista.

Köysikiipeilyssä yleisimmät suuntaukset ovat sportti- ja trädikiipeily. Sportti- eli urheilukiipeilyssä kiipeilijä kiinnittää alaköydellä kiivetessään köyden valmiisiin varmistuspisteisiin eli jatkoihin. Esimerkiksi köydellä tapahtuva sisäkiipeily on urheilukiipeilyä. Trädikiipeilyssä kiipeilijä puolestaan asentaa itse varmistuspisteet, esimerkiksi kiilat, frendit ja kamut, kallioon.

Jää- ja mikstakiipeily

Jääkiipeilyssä kiipeillään jääputouksia. Jäällä kiivetessä kiipeilijä käyttää apunaan jäähakkuja ja -rautoja. Varmistus tapahtuu käyttämällä jääruuveja. Mikstakiipeilyssä kiivetään sekä jäätä että kalliota. Hakut ja raudat voivat vahingoittaa kalliota, joten tavalliseen kalliokiipeilyyn tarkoitetuilla kallioilla tai reiteillä ei tule kiivetä hakuilla ja raudoilla, vaan ainoastaan tarkoitukseen varatuilla mikstakallioilla tai -linjoilla.

Alppi- ja vuorikiipeily

Alppi- ja vuorikiipeilyssä kiipeilijän tavoitteena on huiputtaminen. Kiipeilyn lisäksi haasteita tuottaa ohut ilmanala sekä nopeasti vaihtelevat ja haasteelliset sääolosuhteet. Alppi- ja vuorikiipeilyssä riskejä kasvattaa myös kivi- ja lumivyöryt sekä railot.

Access

Ulkokiipeilystä puhuttaessa tulee usein esille sana access. Accessilla tarkoitetaan ”pääsyä” ja se tarkoittaa käytännössä tietynlaista käyttäytymisetikettiä sekä kalliokohtaisia sääntöjä, joita noudattamalla turvataan hyvät välit maanomistajiin ja siten pääsy kiipeilykallioille. Kalliokohtaiset access-ohjeet löydät kiipeilyn opaskirjoista ja päivitykset Kiipeilyliiton Access -sivustolta. Tutustu myös jokamiehen oikeuksiin.

Muista:

  • Pysäköi harkiten, älä estä lähiasukkaiden ja maatalousajoneuvojen kulkua
  • Tästä lappu auton ikkunaan
  • Älä kulje liian lähellä asutusta tai viljelysten yli
  • Älä roskaa tai metelöi
  • Tulenteko on luvanvaraista
  • Tervehdi ja ole ystävällinen!

kiipeilyurheilijat