Ulkokiipeilyn tekniikkakurssi Olhavalla

Ulkokiipeilyn tekniikkakurssi Olhavalla

La 18.5.2019

Su 19.5.2019

La 15.6.2019

Vuoristoretkien kiipeilytekniikkakurssilla harjoitellaan ulkokiipeilyssä tarvittavia tekniikoita kuten halkeamakiipeilyyn liittyvät tekniikat, kitkakiipeily, kulmakiipeilytekniikka, lepopaikkojen löytäminen ja hyödyntäminen pitkillä reiteillä. Tekniikoita harjoitellaan eri reiteillä yläköysivarmistuksella ja harjoitteluun on varattu paljon aikaa. Kurssilla kiivetään paljon. Kurssilla kiivettävät reitit ovat noin 5c-6b tasoisia.

Kurssille otetaan 4 osallistujaa.

Tarkemmat tiedot kuten kurssipäivän aikataulu, ilmoitetaan sähköpostitse lähempänä kurssipäivää.

Kurssin toteuttaa Vuoristoretket ja kouluttajana toimii joku meistä: Petter, Tiina, Rasse tai Sami M.

Hinta 145 € (norm. 165 €) sisältää:

  • 1 kurssipäivän Olhavalla, Repoveden kansallispuistossa (kuljetukset omalla kustannuksella)
  • Kaikki tarvittavat ulkokiipeilyvarusteet (paitsi kiipeilykengät ja -valjaat)

Kurssia ei laskutuksellisista syistä pysty maksamaan liikunta- tai kulttuuriseteleillä.

Lisätietoja kurssista antaa Petter Reuter, petter@vuoristoretket.fi / 040 562 2193 tai Tiina Merikoski / 050 339 6163

Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan maksamalla kurssimaksu (145 €) ja laittamalla sähköpostia osoitteeseen petter@vuoristoretket.fi

Saaja: Vuoristoretket

Tilinumero: FI24 6601 0001 1788 54 (Ålandsbanken)

Viesti: kurssin nimi, päivämäärä, oma nimi (Etunimi Sukunimi)

Peruutusehdot: Jos osallistuminen perutaan aiemmin kuin 15 vrk ennen tapahtumaa, palautetaan koko hinta vähennettynä 30 € toimistokuluilla. Mikäli osallistuminen peruutetaan 4-14 vrk ennen tapahtumaa, veloitetaan puolet hinnasta. Mikäli osallistuminen peruutetaan 0-3 vrk ennen tapahtumaa, veloitetaan koko hinta.

 

****** ENGLISH ******

Outdoors climbing techniques course

Sat 18.5.2019
Sun 19.5.2019

Sat 15.6.2019

This course is all about climbing techniques: crack climbing techniques, friction, stemming, and finding rests. These techniques are practiced on top rope on various routes. The course consists of a lot of climbing and there is plenty of time to practice different techniques. The routes we climb are graded approx. 5c-6b.

The course is available for 4 participants.

More specific details, such as the schedule for the day, will be sent via email prior to the course.

The course is offered by Vuoristoretket and one of us will be your instructor: Petter, Tiina, Rasse or Sami M. The course is available in Finnish, English or Swedish.

Course fee 145 € (regular price 165 €) includes

  • 1 course day at Olhava in Repovesi National Park (transportation not included)
  • All needed climbing equipment (except for shoes and harness)

More information: Petter Reuter, petter@vuoristoretket.fi / 040 562 2193 or Tiina Merikoski / 050 339 6163

Signing up: You can sign up for the course by paying the course fee (145 €) and sending email to petter@vuoristoretket.fi

Beneficiary name: Vuoristoretket

IBAN: FI24 6601 0001 1788 54 (Ålandsbanken)

Message: course title, date, name (Forename Surname)

 

Cancellation policy: In the case that the participation is cancelled 15 days prior to the event, a 30 € handling fee will be charged, and the rest of the course fee is returned. If the participation is cancelled 4-14 days before the event, 50 % of the total price will be charged. If the participation is cancelled 0-3 days before the event, all of the course fee will be charged.

 

 

kiipeilyurheilijat